skip to main content

Kontakt

Bostads­rättsföreningen Njord 8 har sitt kontor på källar­planet i fastig­heten ut­med Präst­gärds­gatan. Kontors­lokalen nås enklast via in­gången på bak­sidan av huset.

Kontoret är vanlig­en inte be­mannat så kontakta först någon i förening­ens styrelse före ett besök.

 

Lämna meddelande

Använd formul­är­et nedan för att kontakta oss, så åter­kommer vi snarast möjligt.

Observ­era att fält mark­erade med * är ob­lig­at­or­iska och måste fyllas i.

Kontakt­uppgifter

Förening:

Brf Njord 8
Prästgärdsgatan 22A
731 30 Köping

info@brfnjord8.se


Styrelse:

Ingrid Wernersson, 070 - 362 06 37
Bobby Fält, 076 - 006 30 43
Robert Löfström, 070 - 880 67 72
Waldemar Appel, 072 - 336 81 16
Magnus Wikström


Revisor:

­­Jörgen Sivertsson,
BDO Mälardalen AB


Valberedning:

Anna Appel, 076 - 363 84 34
Malin Tunliden
Joanna Appel


För kreditinstitut och mäklare:

Frågor rörande pant­för­skrivningar, mäklar­bilder, lägenhets­förteckn­ing m.m. hänvisas till fören­ing­ens ekonomiska förvalt­­nings­bolag:

Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala

brf@simpleko.se

018-66 01 94